Vuoden 2019 toteutunut bruttolainanotto oli 14,8 miljardia euroa. Tästä määrästä 8,8 miljardia oli pitkäaikaista lainanottoa ja loput lyhytaikaista lainanottoa. Tulevien vuosien bruttolainanottotarpeen arvioidaan pysyvän vuositasolla noin 20–25 miljardissa eurossa.