Suomen talouskasvu jatkui kohtalaisena vuonna 2019. Viennin ja kulutuksen kasvu jatkui, mutta investointien osalta kasvu oli vähäistä. Suomen talouden nouseva suhdanne vuosikymmenen loppupuolella on kohentanut julkisen talouden tilaa. Sekä julkinen velka että valtionvelka vähenivät suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoden 2019 aikana.

Valtiovarainministeriön joulukuun 2019 ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi vuonna 2019 1,6 prosenttia. Kauppakonfliktit ja suhdannetilanne pitivät maailmankaupan kasvun heikkona, mutta Suomen viennin volyymi kasvoi silti 4,0 prosenttia. Vaihtotaseen alijäämä oli 1,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Työttömyysaste laski 6,7 prosenttiin, kun taas työllisyysaste nousi 72,6 prosenttiin. Inflaatio pysyi hitaana 1,1 prosentissa.