Sijoittajat ovat kiinnostuneita tuoton lisäksi myös sijoitustensa yhteiskunta- ja ympäristövaikutuksista.