Suomen koulutusjärjestelmä on ollut kansallinen menestystarina. Kuulemme usein niin suomalaisten nuorten kuin vanhempienkin sukupolvien hyvistä tuloksista oppimisen kansainvälisissä vertailuissa. Myös Suomen koulutusjärjestelmän ominaispiirteitä, kuten luottamusta, opettajien vankkaa ammattitaitoa ja jatkuvaa kehitystä, on ylistetty laajalti. Koulutusjärjestelmällämme on vahva perusta, mutta sen kehittämistä on jatkettava alati muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa.