Suomen valtionvelan hallinnan tavoitteena on täyttää valtion rahoitustarve ja pitää velanhoidon pitkän aikavälin kustannukset mahdollisimman matalina suhteessa velan aiheuttamiin riskeihin niin, että riskit ovat hyväksyttäviä suhteessa kansalliseen riskinkantokykyyn.