Talouskasvua voidaan nopeuttaa panostamalla työvoiman osaamiseen. Suomessa osaaminen on ollut korkealla tasolla, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että työvoiman osaaminen on heikkenemässä. Työvoiman osaamisesta huolehtiminen auttaa osaltaan hyvinvointivaltion säilyttämisessä.

Inhimillinen pääoma viittaa ihmisen tietoihin, taitoihin, kyvykkyyksiin, tapoihin ja muihin ominaisuuksiin (kuten terveyteen), joilla on vaikutuksia tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Inhimillisen pääoman kerryttäminen alkaa perheissä ja jatkuu koulutuksessa ja työssä oppimisessa. Inhimillinen pääoma on siis huomattavasti laajempi käsite kuin koulutus. Osaavalla työvoimalla viitataan usein työvoimaan, jolla on paljon inhimillistä pääomaa.

Inhimillinen pääoma voi vaikuttaa talouskasvuun eri mekanismien kautta. Ensiksi, investoinnit inhimilliseen pääomaan parantavat työvoiman laatua ja sitä kautta työn tuottavuutta. Toiseksi, inhimillinen pääoma mahdollistaa innovaatioiden tekemisen ja sitä kautta jatkuvan talouskasvun.

Tutkimukselle ja tuotekehitykselle on ominaista, että siihen liittyy merkittäviä ulkoisvaikutuksia: innovaatioiden vaikutukset leviävät laajasti yhteiskuntaan.

Ulkoisvaikutukset tarjoavat perusteen innovaatioiden tukemiseen, ja yksi tapa luoda edellytyksiä innovaatioille on tukea inhimillisen pääoman kerryttämistä. Yhteiskunta voi siis vauhdittaa talouskasvua investoimalla inhimilliseen pääomaan.

Taloustieteilijöiden konsensusnäkemys on, että inhimillinen pääoma lisää talouskasvua, vaikka tämän empiirinen todentaminen onkin osoittautunut hyvin hankalaksi. Vaikutuksen suunta on siis selvillä, mutta vaikutuksen suuruusluokasta on enemmän epävarmuutta.